Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0074
Offentligt
1728355_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 8.2.2017
COM(2017) 74 final
ANNEX 2
BILAG
til
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET
Niende rapport om omfordeling og genbosætning
DA
DA
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728355_0002.png
Bilag 2: Omfordelinger fra Italien pr. 7. februar 2016
Retligt fastsatte tilsagn, jf.
Rådets afgørelser
462
165
140
36
45
20
8
580
400
2 510
359
282
700
9
10
29
1 397
471
374
139
1 036
125
779
7 115
10 327
306
Medlemsstat
Østrig
2
Belgien
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjekkiet
Estland
Finland
Frankrig
Tyskland
Ungarn
Island
Irland
Letland
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Nederlandene
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Sverige
3
Schweiz
Formelt tilsagn
1
Faktisk omfordelt
20
105
9
360
186
70
60
47
525
690
35
388
680
267
45
61
46
422
415
251
248
53
2 150
1 861
1 173
1 608
250
45
150
50
830
23
144
39
340
218
2 676
1 388
I ALT
7 599
3 200
34 953
1
2
3
Oplyst via DubliNet, jf. artikel 5, stk. 2, i Rådets afgørelse.
Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/408 af 10.3.2016 om midlertidig suspension af omfordelingen af 30 % af de ansøgere, som
er fordelt til Østrig i henhold til afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på
området international beskyttelse.
Rådets afgørelse (EU) 2016/946 af 9.6.2016 om indførelse af midlertidige foranstaltninger til fordel for Sverige på området international
beskyttelse i henhold til artikel 9 i afgørelse (EU) 2015/1523 og artikel 9 i afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til
fordel for Italien og for Grækenland på området international beskyttelse.
2