Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0074
Offentligt
1728357_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 8.2.2017
COM(2017) 74 final
ANNEX 3
BILAG
til
RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, DET
EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET
Niende rapport om omfordeling og genbosætning
DA
DA
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728357_0002.png
Bilag 3: Genbosætning – status pr. 6. februar 2016, jf. Rådets konklusioner af 20. juli 2015
og under "1:1-mekanismen" med Tyrkiet (i anvendelse siden den 4. april 2016)
Tilsagn inden for
rammerne af
ordningen af 20.
juli 2015
1 900
Samlet antal
genbosætninger under
ordningen af 20. juli 2015
inkl. 1:1-mekanismen med
Tyrkiet
1 501
1
Tredjeland, hvorfra
genbosætning har fundet
sted
Libanon: 881 Jordan: 442
Tyrkiet: 177 Irak: 1
Libanon: 439
Tyrkiet:
106
(heraf 102 under 1:1-
mekanismen); Jordan: 28
Egypten: 24
Medlemsstat
Associeret stat
Østrig
Belgien
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjekkiet
Danmark
Estland
1 100
50
150
69
400
1 000
20
597
0
0
0
52
481
11
Finland
293
2
293
3
Frankrig
2 375
4
1 088
Tyskland
Grækenland
Ungarn
Island
Irland
Italien
Letland
1 600
354
0
50
520
1 989
50
1 213
0
0
50
6
519
673
10
Libanon: 32 Jordan: 20
Libanon, Uganda
Tyrkiet: 11 i henhold til 1:1-
mekanismen
Libanon: 245 Egypten: 37
Jordan: 4 Irak: 3 Yemen: 2
Israel 2
Tyrkiet: 162 under
1:1-mekanismen – uden for
ordningen af 20. juli 2015
Tyrkiet: 456 under the 1:1-
mekanismen (heraf 228
inden for 20. juli-ordningen
og 228 uden for 20. juli-
ordningen
5
);
Libanon: 433
Jordan: 334 Irak: 8 andet: 85
Tyrkiet: 1 213 i henhold til
1:1-mekanismen
Libanon
Libanon
Libanon: 490
Tyrkiet: 117
under 1:1-mekanismen;
Sudan: 48 Jordan: 18
Tyrkiet: 10 i henhold til 1:1-
mekanismen
1
2
3
4
5
6
Dette antal omfatter sager under det østrigske program for indrejse af humanitære årsager ("Austrian Humanitarian Admission Programme").
Dette antal er en del af den finske nationale kvote for 2016 på 750, der skal genbosættes.
Dette antal indeholder ikke 162 syrere, som er genbosat fra Tyrkiet i henhold til 1:1-mekanismen via den finske nationale ordning.
Dette antal skal lægges oven i Frankrigs årlige nationale kvote og tidligere tilsagn.
228 syrere, som er blevet genbosat fra Tyrkiet uden for 20. juli-ordningen, skal opgøres i henhold til afgørelse (EU) 2016/1754.
Island har genbosat i alt 97 personer, alle fra Libanon.
2
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728357_0003.png
Medlemsstat
Associeret stat
Liechtenstein
Litauen
Luxembourg
Malta
Tilsagn inden for
rammerne af
ordningen af 20.
juli 2015
20
70
30
14
Samlet antal
genbosætninger under
ordningen af 20. juli 2015
inkl. 1:1-mekanismen med
Tyrkiet
20
25
0
7
0
Tredjeland, hvorfra
genbosætning har fundet
sted
Tyrkiet
Tyrkiet: 25 i henhold til 1:1-
mekanismen
Tyrkiet: 98 under 1:1-
mekanismen – uden for
ordningen af 20. juli 2015
Tyrkiet:
563 (heraf 557
under 1:1-mekanismen);
Libanon: 341 Kenya: 70
Etiopien: 8 Jordan: 7 Libyen:
4 Israel: 2 Irak, Marokko,
Egypten, Saudi-Arabien,
Syrien: 1
Libanon: 2 552 Tyrkiet: 351
8
(heraf 150 siden den 4. april
2016); Jordan: 21
Tyrkiet: 12 i henhold til 1:1-
mekanismen
Nederlandene
1 000
1 000
Norge
Polen
Portugal
Rumænien
Slovakiet
Slovenien
Spanien
3 500
900
191
80
100
20
1.449
2 924
0
12
0
0
0
289
Sverige
491
491
9
Schweiz
Det Forenede
Kongerige
I ALT
519
2 200
519
2 200
10
Libanon: 232
Tyrkiet: 57
under 1:1-mekanismen,
Tyrkiet: 278 under 1:1-
mekanismen (heraf 269
inden for ordningen af 20.
juli 2015);
Sudan: 124
Kenya: 80 Libanon: 8 Irak: 8
Egypten: 1 Jordan: 1
Libanon: 431 Syrien: 88
Jordan, Libanon, Tyrkiet,
Egypten, Irak og andre
I alt 3 098 personer blev
genbosat fra Tyrkiet under
1:1-mekanismen; 2 601 af
22 504
13 968
7
Selv om der endnu ikke har fundet genbosætninger sted i henhold til konklusionerne fra den 20. juli 2015, er 98 syrere blev genbosat under Luxembourgs
nationale program inden for rammerne af 1:1-mekanismen og skal tælles i henhold til afgørelse (EU) 2016/1754.
8
Norge har genbosat 150 syrere fra Tyrkiet siden den 4. april 2016 gennem anvendelse af standardprocedurerne om genbosætning, som blev aftale med Tyrkiet
inden for rammerne af 1:1-ordningen. Antallet af genbosætninger til Norge inden for rammerne af 1:1-ordningen modregnes ikke antallet af tilbagesendte syrere
fra Grækenland.
9
Sverige genbosatte i 2015 1 900 personer inden for rammerne af sit nationale program og ud over ordningen af 20. juli 2015.
10
I juni 2016 var i alt 3 439 personer blevet genbosat i Det Forenede Kongerige under Det Forenede Kongeriges eksisterende nationale genbosætningsordninger.
3
kom (2017) 0074 - Ingen titel
1728357_0004.png
Medlemsstat
Associeret stat
Tilsagn inden for
rammerne af
ordningen af 20.
juli 2015
Samlet antal
genbosætninger under
ordningen af 20. juli 2015
inkl. 1:1-mekanismen med
Tyrkiet
Tredjeland, hvorfra
genbosætning har fundet
sted
disse blev genbosat under
ordningen af 20. juli 2015
4