Europaudvalget 2016-17
KOM (2017) 0295
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
Telex 31292 ETR DK
Telegram adr. Etrangeres
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
2017-108
EKN
26. juli 2017
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Forsvarsmini-
steriets besvarelse af spørgsmål nr. 1 ad KOM (2017) 0295 af 4. juli 2017
vedrørende den Europæiske Forsvarsfond.
Anders Samuelsen