Europaudvalget 2017-18
KOM (2017) 0461
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
Telex 31292 ETR DK
Telegram adr. Etrangeres
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Journalnummer
1
2017-108
EKN
6. november 2017
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL 2
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges
Udenrigsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 2 ad KOM (2017) 0461
af 12. oktober 2017 om fastsættelse af kvoten for torsk i den vestlige
Østersø.
Anders Samuelsen