Europaudvalget 2017
KOM (2017) 0599
Offentligt
1805030_0001.png
EUROPA-
KOMMISSIONEN
Bruxelles, den 18.10.2017
COM(2017) 599 final
ANNEX 1
BILAG
til
Forslag til Rådets afgørelse
om fastsættelse af de finansielle bidrag, medlemsstaterne skal betale til Den Europæiske
Udviklingsfond, herunder tredje tranche for 2017
DA
DA
kom (2017) 0599 - Ingen titel
1805030_0002.png
BILAG
MEDLEMSSTAT
BELGIEN
BULGARIEN
TJEKKIET
DANMARK
TYSKLAND
ESTLAND
IRLAND
GRÆKENLAND
SPANIEN
FRANKRIG
KROATIEN
ITALIEN
CYPERN
LETLAND
LITAUEN
LUXEMBOURG
UNGARN
MALTA
NEDERLANDENE
ØSTRIG
POLEN
PORTUGAL
RUMÆNIEN
SLOVENIEN
SLOVAKIET
FINLAND
SVERIGE
DET FORENEDE
KONGERIGE
I ALT EU-28
Nøgle 10.
EUF %
3,53
0,14
0,51
2,00
20,50
0,05
0,91
1,47
7,85
19,55
0,00
12,86
0,09
0,07
0,12
0,27
0,55
0,03
4,85
2,41
1,30
1,15
0,37
0,18
0,21
1,47
2,74
14,82
100,00
Nøgle 11.
EUF %
3,24927
0,21853
0,79745
1,98045
20,57980
0,08635
0,94006
1,50735
7,93248
17,81269
0,22518
12,53009
0,11162
0,11612
0,18077
0,25509
0,61456
0,03801
4,77678
2,39757
2,00734
1,19679
0,71815
0,22452
0,37616
1,50909
2,93911
14,67862
100,00
3. tranche 2017 (EUR)
Kommissionen
11. EUF
27 618 795,00
1 857 505,00
6 778 325,00
16 833 825,00
174 928 300,00
733 975,00
7 990 510,00
12 812 475,00
67 426 080,00
151 407 865,00
1 914 030,00
106 505 765,00
948 770,00
987 020,00
1 536 545,00
2 168 265,00
5 223 760,00
323 085,00
40 602 630,00
20 379 345,00
17 062 390,00
10 172 715,00
6 104 275,00
1 908 420,00
3 197 360,00
12 827 265,00
24 982 435,00
124 768 270,00
850 000 000,00
EIB
10. EUF
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I alt
27 618 795,00
1 857 505,00
6 778 325,00
16 833 825,00
174 928 300,00
733 975,00
7 990 510,00
12 812 475,00
67 426 080,00
151 407 865,00
1 914 030,00
106 505 765,00
948 770,00
987 020,00
1 536 545,00
2 168 265,00
5 223 760,00
323 085,00
40 602 630,00
20 379 345,00
17 062 390,00
10 172 715,00
6 104 275,00
1 908 420,00
3 197 360,00
12 827 265,00
24 982 435,00
124 768 270,00
850 000 000,00
DA
2
DA