Finansudvalget 2017-18
L 1 Spørgsmål 16
Offentligt
1803156_0001.png
Finansudvalget
Til:
Dato:
Transport-, bygnings- og boligministeren
13. oktober 2017
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L1
Forslag til finanslov for finansåret 2018.
Af finansministeren (Kristian Jensen)
Spørgsmål 16
Hvordan er det er muligt at reducere kontraktbetalingen til DSB med hen-
holdsvis 200 mio. kr. i 2018, 400 mio. kr. i 2019, 600 mio. kr. i 2020 og 800
mio. kr. i 2021 (2015-pl), uden at dette vil gå ud over togdriften?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Benny.Engelbrecht@ft.dk og til
lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Joachim B. Olsen
formand
Kopi til finansministeren
1/1