Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18
L 125 Spørgsmål 10
Offentligt
1850336_0001.png
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Til:
Dato:
Erhvervsministeren
29. januar 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 125
Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)
Spørgsmål 10
Til belysning af problemstillingen bedes ministeren konkret redegøre for, om –
og på hvilken måde - lovforslaget vil forbedre den erhvervsdrivendes mulighe-
der for at bevise misbrug af sine forretningshemmeligheder, når den erhvervs-
drivende f.eks. har en bestyrket mistanke om, at en anden erhvervsdrivende
ulovligt er i besiddelse af og anvender:
a) Detaljerede kunde- og prislister
b) Salgsmanualer
c) Installationsvejledninger
d) Forretningsplaner for et nyt forretningsområde
e) Opskrift på en ny sodavand
f) Tegninger til en ny maskine, som den erhvervsdrivende er ved at udvikle
g) Kildekoden til software tilhørende den erhvervsdrivende.
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Morten Bødskov
formand
1/1