L 125 Forslag til lov om forretningshemmeligheder.
Af: Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 11

Af:
Pelle Dragsted (EL)
Til:
erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Kopi til:
justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
Dato:
30-01-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Justitsministeriet angiver i sit bidrag til høringsnotatet som svar på kritik fra LO og FTF, at retsplejeloven sikrer bestemmelserne i direktivets artikel 7, stk. 2, om at sagsøgte tilkendes erstatning, og at sagsøgeren pålægges sanktioner, hvis sagsøger har anlagt et åbenbart grundløs søgsmål. Justitsministeriets argument er, at retsplejeloven indeholder bestemmelser, der betyder, at sagsøgte kan få dækket retssagens sagsomkostninger. Anerkender ministeren, at sagsøgte foruden sagsomkostninger kan have lidt et stort økonomisk tab, idet sagsøgte ikke har kunnet anvende sin viden på legal vis frem til, der blev truffet afgørelse i sagen, og at dette økonomiske tab ikke sikres gennem retsplejelovens bestemmelser? Anerkender ministeren, at retsplejeloven ikke indebærer, at en sagsøger, der grundløst har anlagt en sag, i tillæg til at skulle dække sagsøgtes sagsomkostninger ved retssagen også kan pålægges en decideret sanktion? Vil ministeren stille ændringsforslag til lovforslaget, så det lever op til direktivets artikel 7, stk. 2?

Endeligt svar

Dokumentdato:
21-02-2018
Modtaget:
21-02-2018
Omdelt:
21-02-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik