L 187 Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love.
(Ny kompetencefordeling og forenkling af sagsbehandling i forbindelse med kystbeskyttelse m.v.).
Af: Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget
Samling: 2017-18
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 26

Af:
Søren Egge Rasmussen (EL)
Til:
miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)
Dato:
18-04-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Kan ministeren oplyse, hvordan ministeren vil sikre det uændrede beskyttelsesniveau, jf. lovbemærkningerne, opretholdt for de inkluderede lovgivninger, hvis ikke det af kommunens afgørelse fremgår, hvorledes kommunen har vægtet dem i sin afgørelse i kommunale fællesprojekter?

Endeligt svar

Dokumentdato:
23-04-2018
Modtaget:
23-04-2018
Omdelt:
23-04-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik