Kulturudvalget 2017-18
L 76 Bilag 3
Offentligt
1822012_0001.png
Kulturudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
22. november 2017
L 76
Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven. (Ny struktur for Folkeuni-
versitetet).
Af kulturministeren (Mette Bock).
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
Frist for spørgsmål
Frist for svar
Frist for ændringsforslag
Frist for politiske bemærkninger
Politisk drøftelse
Afgivelse af betænkning
31.01.2018
28.02.2018
28.02.2018
14.03.2018
14.03.2018
21.03.2018
Med venlig hilsen
Kirsten Hermansen,
udvalgssekretær
1/1