Europaudvalget 2017-18
Rådsmøde 3622 - RIA Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2018-4
EKN
24. maj 2018
SAMLENOTAT
Rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 4. -5. juni 2018
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 1. juni 2018
dagsordenspunkt rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 4. -5. juni
2018
vedlægges Udlændinge- og Integrationsministeriets samlenotat
vedrørende de punkter, der forventes optaget på dagsordenen.
Anders Samuelsen