Undervisningsudvalget 2017-18
S 195
Offentligt
1816183_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 195
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
Undervisningsministeren
10. november 2017
Mattias Tesfaye (S)
Hvad vil ministeren gøre for at rette op på den store mangel på SOSU-elever,
som det faglige udvalg PASS har gjort opmærksom på?
(Spm. nr. S 195).
Den 10. november 2017
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på Mattias.Tesfaye@ft.dk
og til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet