Miljø- og Fødevareudvalget 2017-18
S 392
Offentligt
1844110_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 392
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL M UN DT LIG B E S VA R E L S E
DE N 1 7. J AN U AR 2 0 1 8
Til:
Dato:
Stillet af:
Miljø- og fødevareministeren
12. januar 2018
Bjarne Laustsen (S)
Vil ministeren indkalde til forhandlinger om en ny fordelingspolitik, således at
staten i langt højere grad kan bidrage økonomisk til kystsikringen fra
Limfjorden til Skagens gren?
(Spm. nr. S 392).
Den 12. januar 2018
Lovsekretariatet
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet