Sundheds- og Ældreudvalget 2017-18
S 57
Offentligt
1803868_0001.png
SPØRGSMÅL NR. S 57
§ 2 0- SP Ø RG S M Å L T IL S K RI FT LIG BE S V A R E L S E
Til:
Dato:
Stillet af:
Ældreministeren
16. oktober 2017
Kirsten Normann Andersen (SF)
Mener ministeren, at hun har fået rettet op på økonomien på ældreområdet
med bl.a. tilførslen af ældremilliarden og værdighedsmilliarden og puljen til
indretning af køkkener, når man kan se, at der er skåret op imod 12 mia. kr.
ned på ældreområdet siden 2011?
(Spm. nr. S 57).
Begrundelse
Kommunerne har i gennemsnit sparet 7 pct. pr. ældre over 65 år siden sidste
kommunalvalg ifølge kommunernes egne nøgletal. Jf. i øvrigt FOA's
opsamling på området: https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2017/09/26/Se-
om-din-kommune-har-sparet-paa-aeldre.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Den 16. oktober 2017
Svaret bedes sendt elektronisk til
spørgeren på
Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk,
sfolhk@ft.dk og til Lovsekretariatet
på lov@ft.dk.