Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 193
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
KOMITÉSAG
Kontor
EKN
3. december 2018
Yderligere testning af stoffet DBE
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljø- og Fø-
devareministeriets notat vedrørende Kommissionens forslag til gennem-
førelsesretsakt om yderligere testning af stoffet DBE i henhold til Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om regi-
strering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH).
Forslaget forventes sat til afstemning i REACH-komitéen den 11.-12. de-
cember 2018.
Forslaget forventes på sigt at forbedre beskyttelsesniveauet i EU gene-
relt, herunder i Danmark.
Regeringen agter på den baggrund at støtte forslaget.
Anders Samuelsen