Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 320
Offentligt
2002329_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
17. januar 2019
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 30/11-18
Til orientering vedlægges det offentlige referat fra Europaudvalgets åbne
møde den 30. november 2018.
Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er
offentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på
Europaudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både
indeholder referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på
dagsordenen.
Det bemærkes, at udvalgsmødereferater er redigerede referater af
Europaudvalgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes
endvidere, at referatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden
forudgående godkendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Anne Britt Nørrelund Larsen
referent
Side 1 | 1