Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 415
Offentligt
2013208_0001.png
Europaudvalget
Referat af 21. europaudvalgsmøde
Mødedato:
torsdag den 24. januar 2019
Tidspunkt:
kl. 12.00
Sted:
vær. 2-080
Dagsorden
Den 22. januar 2019
1. Samråd med erhvervsministeren vedr. notifikationsprocedure for
serviceydelser
KOM (2016) 0821
KOM (2016) 0821
samrådsspørgsmål A
KOM (2016) 0821
samrådsspørgsmål B
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 15 om i hvor mange tilfælde
regeringen de seneste 5 år har måtte opgive eller ændre forslag
som konsekvens af et svar på en notifikationsskrivelse til EU-
Kommissionen, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 14 om hvor mange gange
Danmark har notificeret EU-Kommissionen på baggrund af
servicedirektivets bestemmelser, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 13 om hvorvidt aktiviteter inden
for kommunalfuldmagten skal forstås som havende ophæng i
national lov, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 12 om i hvilken udstrækning
danske kommuner og regioner indtil nu har anvendt
notifikationspligten
som beskrevet i EU’s servicedirektiv, fra
erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 11 om virksomheders
serviceeksport, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 10 om konkrete eksempler på
krav eller tilladelsesordninger, der specifikt regulerer en
serviceaktivitet, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 9 om
indrapporteringsforpligtelsen, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 8 om hvilke mulige konsekvenser
en vedtagelse af forslag til direktiv om en notifikationsprocedure for
serviceydelser kan have for beslutningsprocessen i Folketinget, fra
erhvervsministeren
Side 693
EUU, Alm.del - 2018-19 (1. samling) - Bilag 415: Offentligt referat af Europaudvalgets møde 24/1-18
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 7 om hvilke områder der er
omfattet
af EU’s servicedirektiv,
fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 6 om hvilke konsekvenser det kan
have for Danmark, hvis staten, en dansk kommune eller region
vedtager et tiltag, som EU-Kommissionen har truffet afgørelse om
ikke er i overensstemmelse med servicedirektivet, fra
erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 5 om hvilke konsekvenser det kan
have, hvis staten, en dansk kommune eller region ikke overholder
notifikationspligten, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 4 om hvorvidt forslag til direktiv
om en notifikationsprocedure for serviceydelser blev sendt til høring
hos henholdsvis Danske Regioner og Kommunernes
Landsforening, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 3 om overtrædelse af
nærhedsprincippet i forbindelse med behandlingen af forslag til
direktiv om en notifikationsprocedure for serviceydelser, fra
erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 2 om den nye procedure for
notifikationspligt, fra erhvervsministeren
KOM (2016) 0821 - svar på spm. 1, om hvordan danske kommuner
og regioner vil være omfattet af notifikationspligten, fra
erhvervsministeren
L
2. Eventuelt
Note: Social-, Indenrigs- og Børneudvalget er inviteret til at deltage under punkt
1
Praktiske oplysninger:
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for
tilhørere skal ske
senest kl. 12.00 dagen inden mødet
ved Europaudvalgets sekretariat
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.
Anvendte forkortelser:
FF =Forventet forhandlingsoplæg
FO =Forhandlingsoplæg
FL =Forventet lukket behandling
L
=Lukket behandling
Side 694