Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
EUU Alm.del Bilag 585
Offentligt
2039596_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
2. april 2019
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/3-19
Til orientering vedlægges det offentlige referat fra Europaudvalgets åbne
møde den 15. marts 2019.
Der udsendes to referater af Europaudvalgets møder. Det ene referat er
offentligt og indeholder referat fra behandlingen af alle åbne punkter på
Europaudvalgets dagsorden. Det andet referat er fortroligt, idet det både
indeholder referat fra behandlingen af de lukkede og åbne punkter på
dagsordenen.
Det bemærkes, at udvalgsmødereferater er redigerede referater af
europaudvalgsmøderne og ikke en ordret gengivelse. Det bemærkes
endvidere, at referatet udsendes af Europaudvalgets sekretariat uden
forudgående godkendelse af Europaudvalget.
Med venlig hilsen
Adam Hyllested
referent
Side 1 | 1