Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
B 59 Bilag 3
Offentligt
2021487_0001.png
Til beslutningsforslag nr.
B 59
Folketinget 2018-19
Betænkning afgivet af Europaudvalget den [1. marts 2019]
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til folketingsbeslutning om beskatning af blyantspenge.
[af Søren Søndergaard (EL) m.fl.]
1. Indstillinger
<>
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og
Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐
gen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
i betænkningen.
2. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>
<Parti/partier>
<>
3. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 7. december 2018
og var til 1. behandling den 8. februar 2019. Beslutningsfor‐
Kenneth Kristensen Berth (DF)
nfmd.
Peter Kofod (DF) Claus Kvist Hansen (DF) Mikkel Dencker (DF)
Hans Kristian Skibby (DF) Karina Due (DF) Jan E. Jørgensen (V) Marcus Knuth (V) Erling Bonnesen (V)
Thomas Danielsen (V) Søren Gade (V) Mads Fuglede (V) Henrik Dahl (LA) Villum Christensen (LA)
Merete Scheelsbeck (KF) Jens Joel (S) Lars Aslan Rasmussen (S) Kaare Dybvad (S) Erik Christensen (S)
fmd.
Mette Reissmann (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Malte Larsen (S) Søren Søndergaard (EL) Nikolaj Villumsen (EL)
Finn Sørensen (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Christian Poll (ALT) Sofie Carsten Nielsen (RV) Holger K. Nielsen (SF)
slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Euro‐
paudvalget.
Oversigt over beslutningsforslagets sagsforløb og
dokumenter
Beslutningsforslaget og dokumenterne i forbindelse med
udvalgsbehandlingen kan læses under beslutningsforslaget
på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.
Møder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <2> møder.
Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt <2> bilag på beslut‐
ningsforslaget.
DokumentId
Journalnummer
B 59 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 3: Udkast til betænkning
2021487_0002.png
2
Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
Socialdemokratiet (S)
Dansk Folkeparti (DF)
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
Enhedslisten (EL)
Liberal Alliance (LA)
Alternativet (ALT)
Radikale Venstre (RV)
46
37
34
14
13
10
8
Socialistisk Folkeparti (SF)
Det Konservative Folkeparti (KF)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Nunatta Qitornai (NQ)
Tjóðveldi (T)
Javnaðarflokkurin (JF)
7
6
1
1
1
1