Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2016) 0854 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2019-511
Kontor
EKN
29. marts 2019
NOTAT
Resultatet af trilogforhandlinger om revision af regler for kapital-
krav (CRR/CRD IV) og afvikling (BRRD)
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Finansministe-
riets notat vedrørende orientering vedr. resultatet af trilogforhandlinger
om revision af regler for kapitalkrav (CRR/CRD IV) og afvikling (BRRD).
Anders Samuelsen