Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2017) 0536 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
23. oktober 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
De europæiske tilsynsmyndigheder mv. og hvidvaskdirektivet
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsmi-
nisteriets grund- og nærhedsnotat om ændret forslag til revision af for-
ordningerne vedrørende de europæiske tilsynsmyndigheder mv. og hvid-
vaskdirektivet, KOM (2018) 0646 samt KOM (2018) 0645.
Anders Samuelsen