Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0234 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2018-4
EKN
29. oktober 2018
SAMLENOTAT
PSI-direktivet
Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg den 2. november
2018 - vedlægges Finansministeriets samlenotat vedrørende dagsordens-
punktet om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets
ændring af direktiv 2013/37/EU om videreanvendelse af den offentlige
sektors informationer (PSI-direktivet), KOM (2018) 0234.
Anders Samuelsen