Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0390 Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2019-511
EKN
22. maj 2019
SAMLENOTAT
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-2027
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udenrigsmi-
nisteriets samlenotat for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 2021-
2027.
Anders Samuelsen