Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0634 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
21. december 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Udsendelsesdirektivet
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udlændinge-
og Integrationsministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende forslag
til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder og pro-
cedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere
med ulovligt ophold (omarbejdning) (udsendelsesdirektivet), KOM
(2018) 0634.
Grund- og nærhedsnotatet sendes tillige til Folketingets Udlændinge- og
Integrationsudvalg.
Anders Samuelsen