Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0639 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
9. oktober 2018
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Transport-,
Bygnings- og Boligministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende Eu-
ropa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
om afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstillinger og ophævelse af direk-
tiv 2000/84/EF, KOM (2018) 0639.
Anders Samuelsen