Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0640 Samrådsspørgsmål B
Offentligt
1947817_0001.png
Europaudvalget
Til:
Dato:
Justitsministeren
4. oktober 2018
I et kommende samråd ønsker udvalget en drøftelse af følgende spørgsmål:
KOM (2018) 0640
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggelse af
udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold Et bidrag fra Europa-Kommissionen til leder-
nes møde i Salzburg den 19.-20. september 2018 {SEC(2018) 397 final} - {SWD(2018)
408 final} - {SWD(2018) 409 final}
Samrådsspørgsmål B
Hvad er ministerens holdning til Kommissionens forslag til forordning om at forhindre
spredning af terrorrelateret indhold online (KOM (2018) 0640), og hvilke overvejelser gør
ministeren sig om de udfordringer, udkastet kan medføre i forhold til ytringsfriheden, infor-
mationsfriheden og netneutraliteten? Samrådsspørgsmålet har tidligere været stillet i fol-
ketingsåret 20171, jf. EUU KOM (2018) 0640 - samrådsspm. A.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rasmus Nordqvist (ALT).
På udvalgets vegne
Erik Christensen
formand
Kopi til udenrigsministeren
1/1