Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2019) 0053 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2019-511
EKN
14. februar 2019
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Forordning om social sikring - Brexit
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Beskæftigel-
sesministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende forordning om social
sikring i tilfælde af Storbritanniens udtræden af EU uden en udtrædelses-
aftale, KOM (2019) 0053.
Anders Samuelsen