Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2019) 0175 Bilag 1
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
3. maj 2019
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT
Den fjerde og sidste rapport om status over Energiunionen
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Energi-, For-
synings- og Klimaministeriets grund- og nærhedsnotat vedrørende Kom-
missionens meddelelse om den fjerde og sidste rapport om status over
Energiunionen, KOM (2019) 0175.
Anders Samuelsen