Kommissionsforslag

Samling: 2018

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIVER (1) om ændring af Rådets direktiv 93/13/EEC, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EC, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EC og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler og (2) om adgang til indbringelse af sager til varetagelse af forbrugernes kollektive interesser og om ophævelse af direktiv 2009/22/EF {COM(2018) 184 final} - {SWD(2018) 96 final}

Denne artikel dækker disse emner:
Dokumentdato:
11-04-2018
Modtaget:
26-04-2018
Omdelt:
14-05-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik