Forslag til AFGØRELSE om EU's holdning i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag XI til EØS-aftalen (databeskyttelsesforordningen)

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag XI (Elektronisk kommunikation, audiovisuelle tjenesteydelser og informationssamfund) og protokol 37 (som indeholder den i artikel 101 omhandlede liste) til EØS-aftalen (Generel forordning om databeskyttelse)

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til afgørelse/beslutning

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

1_DA_annexe_proposition_part1_v2.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
02.05.2018
Dokumenttype:
Forslag til afgørelse/beslutning
Procedurenummer:
NLE/2018/0117
Beslutningsprocedure:
Ikke-lovgivningsmæssig procedure - NLE
Retsgrundlag:
Art. 16 TEUF, Art. 218, stk. 9 TEUF, Forordning (EF) nr. 2894/94
EU's databaser om forslaget
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik