Europaudvalget 2018-19 (1. samling)
KOM (2018) 0340
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Bilag
1
Sagsnummer
2018-4
Kontor
EKN
5. december 2018
SVAR PÅ UDVALGSSPØRGSMÅL
Visse plastprodukters miljøpåvirkning
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljø- og Fø-
devareministeriets besvarelse af spørgsmål 3 ad KOM (2018) 0340 af 7.
november 2018 vedr. visse plastprodukters miljøpåvirkning.
Anders Samuelsen