RAPPORT FRA KOMMISSIONEN om affaldslovgivning

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen af EU's affaldslovgivning, herunder rapporten om tidlig varsling om medlemsstater der risikerer ikke at kunne opfylde 2020-målet om forberedelse med henblik på genbrug/genanvendelse af kommunalt affald {SWD(2018) 413 - 426 final}

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik