Skatteudvalget 2018-19 (1. samling)
L 102 Spørgsmål 1
Offentligt
1971556_0001.png
Skatteudvalget
Til:
Dato:
Skatteministeren
19. november 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 102
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, ejendomsværdiskatteloven, lov om et ind-
komstregister, personskatteloven og skatteindberetningsloven. (Bedre vilkår for vækst og
korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen)
Spørgsmål 1
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 19. november 2018 fra Ferieboligweb, jf.
L 102 - bilag 3.
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lea Wermelin
formand
1/1