Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 111 Spørgsmål 14
Offentligt
1993442_0001.png
Sundheds- og Ældreudvalget
Til:
Dato:
Sundhedsministeren
20. december 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 111
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Betaling for akut og fortsat sygehusbe-
handling af visse personer uden bopæl i Danmark).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby)
Spørgsmål 14
Ministeren bedes præcisere, hvad der tidsmæssigt menes med det i forslaget anvendte
begreb "midlertidig" opholder sig i Danmark.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Stine Brix (EL).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Stine.Brix@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Liselott Blixt
formand
1/1