Beskæftigelsesudvalget 2018-19 (1. samling)
L 13 Spørgsmål 32
Offentligt
1963972_0001.png
Beskæftigelsesudvalget
Til:
Dato:
Beskæftigelsesministeren
6. november 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 13
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge
og barselsloven. (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen)
Spørgsmål 32
Spørgsmål tilbagetaget.
På udvalgets vegne
Bent Bøgsted
formand
1/1