Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 Bilag 1, L 141 A Bilag 1, L 141 B Bilag 1
Offentligt
2005363_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 24-01-2019
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: SUMBGB
Sagsnr.: 1802690
Dok. nr.: 771448
./.
Til udvalgets orientering fremsendes vedlagt høringssvar og kommenteret
høringsnotat vedrørende L 141
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af
sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur
på brystkasse og forbud od ko struktio af ku stig hy e ”jo fruhi de” .
Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 6. november til den 3. december 2018
været i offentlig høring.
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby / Birgitte Gram Blendstrup