Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 A Bilag 13
Offentligt
2040050_0001.png
Praktiserende Akupunktører
Hedelyngen 111, 8800 Viborg
T: 70 25 25 09 - info@aku-net.dk
Til Folketingets Sundhedsudvalg
Praktiserende Akupunktører har med spænding fulgt andenbehandlingen af L141a i
folketingssalen den 2. april 2019 efter vores foretræde for jer i marts.
Praktiserende Akupunktører så med stor glæde på det ændringsforslag, der var fremlagt, der
stillede uddannelsesmæssige krav til behandlere, der vil behandle med nåleakupunktur på
brystkassen - udover det af Sundhedsstyrelsen foreslåede kursus. Vi kan forstå, at der har været
en uhensigtsmæssighed i ændringsforslagets ordlyd/konstruktion, der har ført til endnu en
udvalgsbehandling. Vi håber ikke, at dette betyder, at Sundhedsudvalget vil sænke den politiske
ambition om at højne patientsikkerheden på den eneste reelle måde, nemlig at stille passende
krav til de behandlere, der har patienterne i deres varetægt.
Derfor håber vi, at udvalget vil anmode Sundhedsministeren om bistand til at forfatte et nyt
ændringsforslag, der ikke er født med de samme uhensigtsmæssigheder, men samtidig
opretholder den politiske intention og målsætning, der lå bag det tidligere ændringsforslag.
Vi har ved tidligere lejligheder foreslået muligheden for at indføre et uddannelseskrav til optagelse
på sundhedsstyrelsens kursus - fremfor som et selvstændigt krav parallelt med dette - men vi vil
også meget gerne diskutere og kvalificere andre muligheder. Derfor anmoder vi om et opfølgende
foretræde for udvalget for at bidrage med branchens input til mulige løsninger, set i lyset af denne
udvikling.
Vi ser med stor bekymring på risikoen for, at det oprindelige lovforslag stemmes igennem uden
ændringer, og vi håber at få mulighed for at drøfte det med jer inden lovforslaget sendes til 3
behandling.
Med venlig hilsen
Henrik Reinholdt, formand Praktiserende Akupunktører
og
Mia Lafrenz, næstformand Praktiserende Akupunktører
1/1