Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 A Bilag 14
Offentligt
2040571_0001.png
Sundheds- og Ældreministeriet
Enhed: JURPSYK
Sagsbeh.: SUMBGB
Koordineret med:
Sagsnr.: 1802690
Dok. nr.: 876679
Dato: 03-04-2019
Ændringsforslag
til 3. behandling af
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen)
(L 141 A)
Af Sundheds- og Ældreudvalget
tiltrådt af …
Til § 1
01)
I den under
nr. 2
foreslåede
§ 74, stk. 3
ophæves
2. pkt.
[Der stilles ikke krav om, at ikke autoriserede sundhedspersoner skal have gennemført en
sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 timer, hvoraf 250 timer er inden for
akupunktur, som betingelse for at udføre nåleakupunktur på brystkassen]
Bemærkninger
Til 01
Under 2. behandlingen af lovforslag L 141 A er det vedtaget, at ikke autoriserede
sundhedspersoner udover at have gennemført et kursus i at forebygge, erkende og
håndtere komplikationer ved nåleakupunktur på brystkassen tillige skal have gennemført
en sundhedsmæssig uddannelse på sammenlagt 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer
skal omfatte akupunktur for at udøve akupunktur på brystkassen.
Med ændringsforslaget foreslås det, at denne betingelse ophæves, således at ikke
autoriserede sundhedspersoner alene skal gennemføre et kursus af 3 dages varighed i at
forebygge, erkende og håndtere komplikationer ved akupunktur på brystkassen.