Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 Bilag 3, L 141 A Bilag 3, L 141 B Bilag 3
Offentligt
2017180_0001.png
Sundheds- og Ældreudvalget
Til:
Dato:
Udvalgets medlemmer
18. februar 2019
L 141
Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed. (Regulering af nåleakupunktur på brystkassen
og forbud mod konstruktion af en kunstig hymen (jomfruhinde)).
Af sundhedsministeren (Ellen Trane Nørby).
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget:
Frist for spørgsmål: 28. februar 2019
Frist for svar: 21. marts 2019
Politisk drøftelse: 26. marts 2019
Frist for ændringsforslag: 27. marts 2019
Frist for politiske bemærkninger: 28. marts 2019
Fortsat politisk drøftelse og betænkningsafgivelse: 2. april 2019
Med venlig hilsen
Hanne Schmidt,
ekspeditionssekretær
Side 1 | 1