Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling), Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 141 Bilag 6, L 141 A Bilag 6, L 141 B Bilag 6
Offentligt
2020261_0001.png
Kære Sundhedsudvalg
Praktiserende Akupunktører har med spænding fulgt første behandlingen af L141 i folketingssalen den 8.
februar 2019 og ønsker at dele vores bekymring med jer.
Vi anmoder derfor om foretræde for udvalget for at drøfte den del af lovforslaget, der vedrører
nåleakupunktur på brystkassen.
Vi har tidligere været inddraget i arbejdet med lovforslaget i ministeriet, men mener ikke der er blevet
lyttet til vores bekymring om, at et manglende adgangskrav til kurset, om nåleakupunktur på brystkassen,
risikerer at blåstemple behandlere uden tilstrækkelige kompetencer, og dermed skabe falsk tryghed frem
for reelt at højne patientsikkerheden.
Vi ser med stor bekymring på dette, og vi håber at få mulighed for at drøfte det med jer inden den politiske
drøftelse af lovforslaget d. 19. marts.
Med venlig hilsen
Henrik Reinholdt, formand Praktiserende Akupunktører
Mia Lafrenz, næstformand Praktiserende Akupunktører
PRAKTISERENDE AKUPUNKTØRER
Registreringspligtig brancheforening
www.aku-net.dk
T: 70 25 25 09
M: info@aku-net.dk