Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2018-19 (1. samling)
L 38 Spørgsmål 32
Offentligt
1963217_0001.png
Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
Til:
Dato:
Transport-, bygnings- og boligministeren
5. november 2018
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 38
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og
lov om leje. (Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvik-
ling eller afvikling af ghettoområder, skærpelse af anvisnings- og udlejningsregler, ophæ-
velse af lejekontrakt på grund af kriminalitet m.v.).
Af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen)
Spørgsmål 32
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 26. oktober 2018 fra Brabrand Boligfor-
ening vedrørende beregning af andelen af almene familieboliger, L 38 - bilag 8.
Svar bedes sendt elektronisk til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Lennart Damsbo-Andersen
formand
1/1