Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2018-19 (1. samling)
L 78 Bilag 3
Offentligt
1965148_0001.png
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K
Ministeren
Dato
8. november 2018
J nr.
2018-1188
Orientering vedrørende L78
Lovforslag om fremtidig støtte til el fra biomas-
se (15-øren)
Til udvalgets orientering fremsendes hermed to notater, der vedrører L78 om den
fremtidige støtte til elproduktion på biomasse (15-øren).
Det drejer sig for det første om et notat, der beskriver den overgangsordning, der
nu indgår i L78, og som giver mulighed for at forlænge støtteperioden for de vær-
ker, hvor der er foretaget reinvesteringer inden for de seneste år.
For det andet vedlægges et notat, der beskriver forventningen til den fremtidige
støttesats til de afskrevne værker, der producerer el fra biomasse. Forventningen
har ændret sig primært som følge af de aktuelle ændringer i CO2-omkostningerne.
Med venlig hilsen
Lars Chr. Lilleholt
Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet
Stormgade 2-6
1470 København K
T: +45 3392 2801
E: efkm@efkm.dk
www.efkm.dk
Side 1/1