Sundheds- og Ældreudvalget 2018-19 (1. samling)
L 111
Offentligt
2014986_0001.png
Holbergsgade 6
DK-1057 København K
T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg
Dato: 11-02-2019
Enhed: SPOLD
Sagsbeh.: DEPSIST
Sagsnr.: 1803701
Dok. nr.: 812654
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 25. januar 2019 stillet følgende
spørgsmål nr. 40 til L 111 om ændring af sundhedsloven (Betaling for akut og fortsat
sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark) til sundhedsministeren,
som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL).
Spørgsmål nr. 40:
”Ministeren
bedes i forlængelse af svar på spm. 13 oplyse, om de danske
myndigheder ikke har overblik over, hvor mange familiesammenførte personer, der
er indrejst og opholder sig i Danmark, men som ikke er bopælsregistreret i CPR.”
Svar:
Til brug for min besvarelse af spørgsmålet har ministeriet indhentet bidrag fra Udlæn-
dinge- og Integrationsministeriet, som har oplyst følgende:
./.
”Som
anført i besvarelsen af spørgsmål 13 (L 111) er der ikke statistiske oplysninger
om, hvor mange udlændinge, der er indrejst her i landet, og som endnu ikke er bopæls-
registreret. Det er således ikke muligt at opgøre, hvor mange personer, der er indrejst
og aktuelt opholder sig her i landet på baggrund af en meddelt opholdstilladelse om
familiesammenføring, men som ikke er bopælsregistreret i CPR.”
Jeg kan henholde mig til Udlændinge- og Integrationsministeriets bidrag.
Med venlig hilsen
Ellen Trane Nørby
/
Signe Struberga