§ 20-spørgsmål S 315 Om det dialogværktøj, som KL har udarbejdet om embedsmanden i det moderne folkestyre.
Til: Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)
Dato: 06-12-2018
Samling: 2018-19 (1. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 06-12-2018
Endelig besvarelse 12-12-2018
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren være med til at sende et hyrdebrev eller på anden vis gøre såvel de kommunale forvaltninger som vores lokalpolitikere opmærksom på det dialogværktøj, som KL har udarbejdet på baggrund af Bo Smith-udvalgets rapport om embedsmanden i det moderne folkestyre?
Skriftlig begrundelse:
I 2015 udarbejdede Bo Smith-udvalget en rapport om embedsmanden i det moderne folkestyre. Udvalgsarbejdet havde primært fokus på embedsmandens rolle i den statslige forvaltning, men rapporten indeholdt også et kodeks for kommunerne. Det indeholder således syv normer for forvaltningens rådgivning og bistand til kommunalbestyrelse, udvalg og borgmester: Lovlighed, sandhed, faglighed, partipolitisk neutralitet, ansvar og ledelse, udvikling og samarbejde og åbenhed om fejl. På baggrund af dette har KL udarbejdet et inspirationskatalog, der kan understøtte den lokale dialog og forventningsafstemning mellem politikere og forvaltning om roller, samspil og rækkevidden af den politiske rådgivning og den praktiske bistand – en dialog og forventningsafstemning, som i den grad kan bidrage til et godt og tillidsfuldt samspil mellem embedsmænd og kommunalpolitikere. Det er spørgerens klare oplevelse, at dette redskab er langt fra lige så kendt, som det er efterspurgt. Kataloget er først og fremmest lavet med det formål, at politikere og forvaltning kan udvælge temaer til nærmere drøftelse. Forvaltningen kan dog også anvende diskussionstemaerne i det mere overordnede arbejde med ledelses- og organisationskulturen. Til de lokale drøftelser er der formuleret en række spørgsmål til hver af de syv normer, som kommunerne kan vælge at tage udgangspunkt i. Nogle kommuner vil måske formulere et etisk grundlag på baggrund af kodekset, mens andre vil tilrettelægge et forløb, hvor udvalgte temaer drøftes over tid.

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik