Uddannelses- og Forskningsudvalget 2018-19 (1. samling)
S 578
Offentligt
2021509_0001.png
Spørgsmål nr. S 578
§ 20-spørgsmål til skriftlig besvarelse
Til:
Dato:
Stillet af:
OMTRYKT:
Uddannelse- og forskningsministeren
26. februar 2019
Kirsten Normann Andersen (SF)
(Ændret adressat, 28. februar 2019)
Vil ministeren tage initiativ til, at alle lægestuderende fremover får minimum
4 ugers praktik i almen praksis under medicinstudiet på samme måde, som
man gør det på Aalborg Universitet?
(Spm. nr. S 578).
Begrundelse
Spørgeren er enig i regeringens målsætning om at uddanne flere
praktiserende læger så hurtigt og forsvarligt som muligt. For at det kan lade
sig gøre, skal flere unge læger vælge at tage uddannelsen som
speciallæge i almen medicin. Spørgeren har forstået det således, at de
unge læger typisk bliver præget under medicinstudiet på universitetet.
Spørgeren kan endvidere forstå, at der er stor forskel på de fire
universiteter med hensyn til hvor meget
og hvor lidt
praktik de
medicinstuderende får i almen praksis under studiet. Derfor vil spørgeren
gerne vide, om ministeren mener, at metoden med 4 ugers praktik på
Aalborg Universitet kan udbredes til flere universiteter.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på
Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk, sfolhk@ft.dk og til Lovsekretariatet på
lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Kopi til Sundhedsministeren
Side 1 | 1