Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 (1. samling)
S 590
Offentligt
2023696_0001.png
Spørgsmål nr. S 590
§ 20-spørgsmål til skriftlig besvarelse
Til:
Dato:
Stillet af:
1. marts 2019
Daniel Toft Jakobsen (S)
Hvad mener ministeren om, at Lolland Kommune, der i forvejen har en
presset økonomi, står til at miste 89 mio. kr. i 2020, mens kommuner som
Gentofte og Frederiksberg står til modtage henholdsvis 103 og 177 mio. kr.
yderligere i 2020 som følge af kriterier i den kommunale udligning?
(Spm. nr. S 590).
Begrundelse
Spørgsmålet stilles på baggrund af artiklen »Lolland får en lussing« i
folketidende.dk den 23. februar 2019.
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på daniel.toft.jakobsen@ft.dk
og til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Side 1 | 1