Møde nr. 20 i Europaudvalget

Mødedato: fredag den 18. januar 2019
Mødetidspunkt: kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FF
1.

Rådsmøde nr. 3669 (økonomi og finans) den 22. januar 2019


L
2.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde
1.

Præsentation af rumænsk formandskabsprogram

- Udveksling af synspunkter


FF
2.

Forslag om oprettelse af InvestEU-programmet

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0439


3.

Rådskonklusioner mv. om Kommissionens pakke vedr. det europæiske semester for 2018

- Rådskonklusioner

KOM (2017) 0771, KOM (2017) 0770, KOM (2017) 0690


4.

Videreudvikling af ØMU’en

- Udveksling af synspunkter


FF
5.

Revision af forordningerne vedr. de europæiske finansielle tilsynsmyndigheder og Hvidvaskdirektivet

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0331, KOM (2017) 0537, KOM (2017) 0536


FF
6.

Tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet 22. januar 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse.

KOM (2017) 0790, KOM (2017) 0791


7.

Forslag vedr. bæredygtig finansiering – Finansielle benchmarks knyttet til CO2-udledning (karbonudledning)

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet 22. januar 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse.

KOM (2018) 0355


8.

Forslag vedr. bæredygtig finansiering – Oplysningskrav til finansielle virksomheder vedr. bæredygtighed.

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet 22. januar 2019, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse.

KOM (2018) 0354


9.

Eventuelt


10.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Erhvervsministeriets, Skatteministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2, 5, 6, 7 og 8 hører under Erhvervsministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 og 4 hører under Finansministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik