Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
Rådsmøde 3715 - konkurrenceevne Bilag 2
Offentligt
Udenrigsministeriet
Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
http://www.um.dk
Girokonto 3 00 18 06
Kontor
Bilag
Sagsnummer
1
2019-511
EKN
12. september 2019
SAMLENOTAT
Rådsmøde (konkurrenceevne) den 26.-27. september 2019
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Erhvervsmi-
nisteriets samlenotat vedrørende de punkter, der forventes optaget på
dagsordenen for rådsmøde (konkurrenceevne) den 26.-27. september
2019 fsva. indre markedsdelen.
Jeppe Kofod