Europaudvalget 2018-19 (2. samling)
S 137
Offentligt
2067221_0001.png
Spørgsmål nr. S 137
§ 20-spørgsmål til skriftlig besvarelse
Til:
Dato:
Stillet af:
Erhvervsministeren
19. august 2019
Eva Kjer Hansen (V)
Vil ministeren oplyse, om implementeringsrådet vil blive videreført i samme
form som under den tidligere regering, herunder med en videreførsel af
tidlig interessevaretagelse, implementeringsplaner og nabotjek?
(Spm. nr. S 137).
Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Eva.Kjer.Hansen@ft.dk og
til Lovsekretariatet på lov@ft.dk.
På Folketingets formands vegne
Lovsekretariatet
Side 1 | 1