§ 20-spørgsmål S 4 Om EU's bankunion.
Til: Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 02-07-2019
Samling: 2018-19 (2. samling)
Status: Besvaret, endeligt

Om § 20-spørgsmålet

Sagsgang:
Anmeldelse 03-07-2019
Endelig besvarelse 08-07-2019
Spørgsmålets ordlyd:
Vil ministeren under henvisning til seneste landeanbefaling fra EU (ECOFIN) oplyse, om han kan garantere, at Danmark ikke tilsluttes EU’s bankunion uden at have spurgt den danske befolkning?
Skriftlig begrundelse:
Af regeringens notat vedrørende ECOCIN fremgår følgende som én af anbefalingerne til Denmark: »Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er i lyset af en stor hvidvaskskandale, som involverede den største finansielle institution i Danmark, blevet en prioritet i Danmark. Der er opnået politisk enighed i Folketinget om at styrke tilsynet og om en ny pakke mhp. bekæmpelse af hvidvask, herunder en strategi for bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Strategien bygger på otte søjler, der bl.a. indeholder en styrkelse af samarbejdet mellem tilsynsmyndigheder, finansielle efterretningsenheder og andre relevante interessenter. Der er dog stadig udfordringer, og den finansielle tilsynsmyndighed mangler stadig at vedtage yderligere tiltag og retningslinjer mhp. at styrke tilsynet på disse områder. En effektiv implementering af disse tiltag bør prioriteters, når de er vedtaget«. Såfremt regeringen planlægger andre tiltag som opfølgning herpå, bedes det ligeledes meddelt i forbindelse med besvarelsen.

Endeligt svar

Dokumentdato:
08-07-2019
Modtaget:
08-07-2019
Omdelt:
08-07-2019

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik